Administracija

 

Administracijos darbo laikas

Direktorius

Vaidotas Monkevičius

 

 

tel. 868697078

kelmessportocentras@gmail.com

 

 

 

Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

Laura Balsytė

 

 

tel. 8 700 05015

kelmessportocentras@gmail.com

 

 

 

Pavaduotojas ūkio reikalams

Vytautas Zorys

tel. 8 700 05015

 

Metodininkas

Arūnas Bernadišius

tel. 8 700 05015

 

Sekretorė - archyvarė

Ingrida Makauskienė

tel. 8 700 05015