Korupcijos prevencija

Priemonių planas:

 

Pranešk apie korupciją (žodžiu, raštu, el. paštu  kelmescpranesk@gmail.com. Garantuojame pareiškėjo asmens duomenų anonimiškumą. Sporto centre už korupcijos prevenciją atsakingas sporto mokytojas Gintaras Strelkauskis.

 

Skaidrumo iniciatyvos, kurias turite žinoti ir Jūs! Susipažinti su šalyje vykdomomis antikorupcinėmis iniciatyvomis: www.jonvabaliai.lt

 

 Apie korupciją galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

 Apie korupcijos atvejį(-us) galite pranešti:

  • raštu;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
  • elektronine forma, užpildę pranešimą.

 

Viešoji įstaiga Kelmės sporto centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

 

https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/11/aav_viesajam_2018_09_05_viesinimui_pdf_2_lt.pdf

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

 

Korupcijos prevencijos programa ir planas

 

Kelmės sporto centro pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas

 

Sporto centro informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė