Veiklos dokumentai

2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita

 

2023 m. sporto centro veiklos ataskaitos pristatymas

 

2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita

 

2022 m. sporto centro veiklos ataskaitos pristatymas

 

2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita

 

2021 metų sporto centro veiklos ataskaitos pristatymas

 

2020 m. direktoriaus metinės užduotys 

 

 

NUOSTATAI, TAISYKLĖS

 

Viešosios įstaigos Kelmės sporto centro įstatai

 

Organizacinė struktūra

 

Darbo tvarkos taisyklės

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

Veiklos planas 

 

Strateginis planas

 

TVARKOS, APRAŠAI

 

DARBO UŽMOKESTIS

 

2022 m. darbo užmokesčio vidurkis

 

DUOMENŲ SAUGA